Oppbyggelig

… steg han ned fra himmelen

For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. (fra Den nikenske trosbekjennelse) «Guds enbårne Sønn … steg ned fra himmelen». Ordene går langt ut over det mennesketanker kan fatte. Men slik svarer vi i tro,… Fortsett lesing →

Gud har åpnet døren

Godt nytt år! Gud har åpnet døren til enda et nytt kirkeår! Dette er en invitasjon. Vi svarer ved å gå inn døra til et nytt Nådens år. Ikke som tilskuere, men som deltakere. Jeg har tenkt mange ganger at det å lytte til Bibelens ord, krever litt av oss. For deltakeren på litt avstand… Fortsett lesing →

En bønn på fredagen

I dag er det fredag. Blant ukens dager er fredagen dagen da vi minnes Herren Jesu lidelse og død for vår skyld. Du leser sikkert dette utpå dagen. Men morgenbønnens slutningsbønn i Tidebønnboka (2017) passer godt likevel: Barmhjertige Gud, du førte din Sønn, Jesus Kristus, i den dypeste fornedrelse, for at vi ved ham skulle… Fortsett lesing →

Livet i Kristi oppstandelse

” Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.” (1. Pet 1;3) Av Odd-Arne Sørensen Halleluja!  Kristus er oppstanden og er en levende frelser. Ved hans oppstandelse har vi som tror på ham… Fortsett lesing →

Kjenne kraften av hans oppstandelse

Av menighetsprest em. Gunnar Helge Ødegårdstuen Jesus stod opp fra de døde etter tre dager. Fra den dagen har Hans oppstandelse gitt håp og tro til mange millioner av mennesker. Men det som skjedde er mer enn et historisk faktum. Det har gyldighet og kraft utover oppstandelses-øyeblikket. Det som skjedde for over to tusen år… Fortsett lesing →

Blogg på WordPress.com.

opp ↑