Oppbyggelig

Under uten like

Det er rett og slett ikke til å begripe, det «under uten like», at «Gud av himmerike i stallen ligge må», slik vi synger i Brorsons julesalme. Likevel er det sant, det vi hører i julen, at den evige Guds Sønn tok på seg menneskenatur og ble menneske som vi! Undring og glede fyller sinnet…

Vi tjener en Herre som setter ting opp ned

For oss som lever i det som mang en samfunnskommentator omtaler som et post-kristent samfunn kan vi av og til få et inntrykk av at situasjonen vi befinner oss i er særskilt ny. Aldri før har man vært så kritisk innstilt til kristendommens sannhetspåstander. Aldri før har man hatt et så stort ønske om å…

Sankt Hans

Det er noe meget underlig og skummelt med Johannes Døperens liv. Det begynner eventyrlig og storslått. Men ender det i tragedie – eller lyser det av frihet til det siste? Fra eldgammel tid har kirken feiret Johannes Døperens fødsel  på denne tid, et halvt år før Kristi fødselsdag. Og det kan være en god anledning…

Det er i vår verden fortsatt dag

Hver gang våren kommer igjen minner den meg om Guds løfte til Noah i 1. Mos 8,21-22. Da flommen var over lovte Gud at en syklus av dag og natt; vinter, vår, sommer og høst, aldri skulle ta slutt før tidenes ende. Det skulle altså aldri komme en ny flom som utryddet alt liv og…

«… kjenne kraften av hans oppstandelse …»

Av Gunnar Helge Ødegårdstuen. Jesus stod opp fra de døde etter tre dager. Fra den dagen har Hans oppstandelse gitt håp og tro til mange millioner av mennesker. Men det som skjedde er mer enn et historisk faktum. Det har gyldighet og kraft utover oppstandelses-øyeblikket. Det som skjedde for over to tusen år siden har…

Blogg på WordPress.com.

opp ↑