Hovedsiden

Siste

På årets siste dag

takker vi Kirkens hode og Herre, Jesus Kristus, for tjenesten vi er betrodd i Stiftet vårt med hans frelsende Ord, med gjenfødelsens bad, og med hans legemes og blods sakrament. En takk går også til alle dere som har tatt del i denne tjenesten gjennom året som gikk. Noens tjeneste er synlig, andres tjeneste er… Fortsett lesing →

Nyheter

Ny prest ordineres i dag

I dag ordineres Oscar Wessman (bildet) til prest i Missionsprovinsen i Sverige av missionsbiskop Bengt Ådahl. Wessman, som er 29 år, ordineres til tjeneste i en nybrottsmenighet i Skaraborg i Midt-Sverige, der han skal gjøre tjeneste sammen med pastor Jonatan Ådahl. I anledning ordinasjonen sier ordinanden at han ser med glede og beven fram mot… Fortsett lesing →

Flere nyheter på nyhetssiden.

Mer om alt som skjer under Det skjer.


Kommentarer og uttalelser

Den moderne tids mange tankekors

I en av de siste bøkene til den kanadiske kognitive psykologen Steven Pinker kalt «Opplysning nå – et forsvar for fornuften, vitenskapen, humanismen og fremskrittet» skriver professor Pinker mangt og meget om hvordan vår moderne tidsalder har ført med seg en mengde fremskritt. Professoren vektlegger hvordan de materielle, teknologiske og vitenskapelige aspektene ved tilværelsen har… Fortsett lesing →

Se flere kommentarer og uttalelser på kommentarsiden.

Andakter, åndelige refleksjoner og teologiske betraktninger finnes på Oppbyggelig-siden.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑