Tromsø valgmenighet

Gudstjenester

Tromsø Valgmenighet kommer sammen til gudstjeneste i Tromsø omtrent annenhver søndag, se kalenderen. Gudstjenestene holdes i Sállirsalen, Salarøyveien 270, på Kvaløya (bildet).

Gjeldende smitteverntiltak

  • Max 50 gudstjenestedeltakere i tillegg til kirkebetjening (her gjelder «først til mølla»)
  • Bruk kun inngangsdør mot «gårdsrom» (mot sør)
  • Håndsprit/Antibac ved inngang, toalett og utgang (god håndhygiene)
  • Ved inngang må man registrere seg med navn og telefonnummer, for å kunne oppspore eventuelle smitteveier. Denne listen blir arkivert i 10 dager før makulering
  • Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer i samme husstand)
  • Syke personer og personer i særskilt risikogruppe bes om å holde seg hjemme

Kontakt

Prest: Erik A. H. Okkels, Roffaveien 6, 9040 Nordkjosbotn. Tlf.: 918 44 354.

Formann i styret: Richard Skollevoll, Roffaveien 1, 9040 Nordkjosbotn.  Tlf. 97 58 71 36 E-post: richard.skollevoll@gmail.com

Kasserer: Torstein Wiik, Åttringen 3, 9017 Tromsø. Tlf. 41 50 11 36

Kontoer:

  • Menighetens drift: 0539.32.93073. Overskudd går som bidrag til stiftskonto.
  • Vipps: 79039
  • Stiftets konto: 1503.57.31706. Fra kontoen utbetales prestelønn.

Bakgrunn

Tromsøværinger søkte til biskop Børre Knudsens gudstjenester i Balsfjord på 80- og 90-tallet. De dannet menigheten i 2003.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑