Biskop Thor Henrik With mister kappe og krage

Biskop Thor Henrik With (Foto: Boe Johannes Hermansen, Dagen)
Biskop Thor Henrik With (Foto: Boe Johannes Hermansen, Dagen)

Biskop Thor Henrik With var 16. mai i samtale med biskop i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, og har der fått beskjed om at han kommer til å miste sine presterettigheter. Med dette er han i godt selskap andre som også har mistet sine presterettigheter på grunn av kampen mot at vrang lære får større og større spillerom i Den norske kirke. Tidligere har også Børre Knudsen, Arne Thorsen, Olav Berg Lyngmo, Per Kørner og Ludvig Nessa mistet sine presterettigheter, altså det vi gjerne kaller «kappe og krage». Thor Henrik With fastholdt ovenfor biskop Dahl at å fravike det tradisjonelle samlivet mellom mann og kvinne, og godta at en kvinne kan ligge med en kvinne og en mann ligge med en mann, er en lære som de facto splitter enheten i kirken. I det Thor Henrik With fikk forkynt at han kom til å miste sine presterettigheter, iførte han seg derfor bispekorset som en symbolsk handling. Når biskopene i Den norske kirke ønsker å forsvare en lære som går på tvers av Guds ord, så tvinger de selv frem den situasjonen som har gjort at menighetene har kalt sine egne biskoper. Første gang skjedde det ved biskop Børre Knudsen, og behovet for et slikt alternativ til Dnk er opprettholdt ved at menighetene kalte Thor Henrik With til bispetjeneste.

Med dette skapes det kanskje hos mange et enda større behov for å se på mulighetene for alternativer til Dnk. Valgmenighetene (off.: Det evangelisk lutherske stift i Norge) står, så langt råd er, til disposisjon for personer/grupper som har bruk for informasjon eller annen hjelp tilknyttet mulighetene for å opprette kirkelige alternativer i en situasjon hvor læreutglidningen i Dnk er kommet så langt som den nå har gjort.

Diverse linker om denne saken:

Avisartikkel i Dagen (link)
Avisartikkel i Vårt Land (link)
Blogg tilknyttet Missourisynoden i USA (link)
Artikkel på hjemmesiden til Missionsprovinsen i Sverige (link)

Skjerpet tone i Norge og Finland

Biskop Risto Soramies (Foto: Tomas Garaisi - kyrkpressan.fi)
Ved bispevielsen av biskop Risto Soramies i Missionsstiftet i Finland. I bakgrunnen ser vi også biskop Thor Henrik With fra Det evangelisk lutherske stift i Norge (Foto: Tomas Garaisi – kyrkpressan.fi)

Både det lutherske stiftet i Finland og vårt lutherske stift i Norge har den siste tiden blitt møtt med en skjerpet tone. Vår biskop Thor Henrik With mistet 16. mai kappe og krage, og splittelsen innad i Den norske kirke ble dermed enda en gang bekreftet. Lignende hendelser har vi også sett i Finland. Under kan dere finne en link om utviklingen i Finland, samt en e-post fra Thor Henrik With hvor han takker sine forbedere.

Tonen skjerpes i mot Missionsstiftet (Finland)

 

Thor Henrik Withs e-post:

Kjære forbedere!
 Jeg er fylt av dyp takknemlighet til dere som har bedt for mitt møte med Tunsberg biskop i dag. En ekstra takk til alle dere som så raskt gav respons. Slik ble jeg viss på forbønn og støtte fra dere alle, og reiste til Tønsberg med frimodighet. Under hele møtet kjente jeg trygghet og fred.
 
Samtalen i Tønsberg var preget av et overraskende stille alvor. På Tunsberg bispestol har Den norske kirke satt fru Laila Riksaasen Dahl. Siden jeg nå bor i Tunsberg bispedømme, er det hennes embetsplikt å treffe den endelige avgjørelsen om ordensstraff, fordi jeg lot meg bispevie i strid med gjeldende kirkerettsbestemmelser i Den norske kirke.
 
I samtalen utdypet jeg grunnlaget for handlingene som begynte med mitt initiativ til læresamtaler med min daværende biskop i Nidaros, og endte med bispevielsen min i Tromsø i 2012. Laila Riksaasen Dahl lyttet oppmerksomt og velvillig, på en måte som røpet god teologisk innsikt, og respekt. Hun gav uventet tydelig uttrykk for at saken til sist bærer i seg et stort alvor for begge parter.
 
Jeg framholdt at når bispekollegiet og Kirkemøtet aksepterer bibelstridig lære i kirken, bryter de i stykker enheten i Den norske kirke. På grunn av Nidaros biskops nye lære, måtte jeg sette ham utenfor kirkens nattverdfelleskap. Og når kirkens lemmer, gjennom det som har skjedd andre steder, er blitt uten hyrde og kaller meg til hjelp, forplikter ordinasjonsløftet meg til å ta vare på hjorden – også som biskop. Med et innstendig ønske oppfordret jeg henne til, sammen med min tidligere biskop i Nidaros, å endre sin lære, og jeg lovte min forbønn for at det skal skje.
 
Laila Riksaasen Dahl konkluderte samtalen med at hun, særlig på grunn av bispevielsen i Tromsø, besluttet å frata meg mine presterettigheter i Den norske kirke. Til dette svarte jeg at den nye læren i strid med Skriften har ført oss til brudd, og til de følgene som nå finner sted. Der og da tok jeg på meg bispekorset, og synliggjorde slik vårt krav på å være et stift i kirken. Som symbolhandling ble det lagt merke til.
 
Epilog:
Med et bilde ser jeg Den norske kirke som et stort og trivelig område, bygget på flytende elementer. Prester, biskoper – og lekfolk i Kirkemøtet – kutter trossene som holder området landfast, den ene forankringen etter den andre. Når det flytende landskapet nå driver fra land, kan det lett oppleves som at de som styrer utviklingen, sender oss få med annen grunn under føttene, bort fra seg. Men vi, som står på den faste grunnen, vet at egentlig er det de som driver bort fra Kristi kirkes fastland, de driver av sted for tidens vær og vind.
 
La oss be om at Herren må forbarme seg!
 
Deres i Kristus,
+Thor Henrik

Luthersk stift i Finland etablert

Risto Soramies ble 4. mai viet til ny biskop for Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, og stiftet ble etablert 20. mars 2013. Vårt eget stift, Det evangelisk lutherske stift i Norge, ble etablert 20. april samme år, altså noe etter. Vårt norske stift har en lengre historie, siden den første frie biskop i Norden er biskop emeritus Børre Knudsen fra Balsfjord. Likevel er finnene langt større enn vårt norske initiativ. Stiftet i Finland teller over 30 menigheter og prekensteder (se kart), og har over 20 prester (mange er unge, nyutdannede teologer). To av menighetene er svensk-språklige. En av grunnene for den veldige oppslutningen omkring stiftet i Finland er trolig at den liberalisende utviklingen har gått svært fort i Finland, og at mange menigheter ikke lenger kunne tåle læreutglidningen i nasjonalkirken (tilsvarende vår statskirke). Dette gjorde at mange menigheter så og si bare meldte «flytting» over til det finske stiftet, og mange av menighetene er derfor tallrike.

Avtroppende biskop Matti Väisänen foresto bispevielsen. Han ble assistert av biskop Roland Gustafsson fra Missionsprovinsen i Sverige og biskop Thor Henrik With fra Det evangelisk-lutherske stift i Norge. De deltok med skriftlesning og under forbønnen med håndspåleggelse. Denne deltakelsen i hverandres bispevigsler er en sterk anerkjennelse av kirkelig og kristelig samhørighet.

Biskop Thor Henrik With overleverer bispestaven til den nye finske biskopen.
Biskop Thor Henrik With overleverer bispestaven til den nye finske biskopen.

Representanter for de 25 gudstjenestefellesskapene i Finland deltok, sammen med sine prester. Utsendinger fra Den lutherske kirke i Litauen, Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland, Den evangelisk lutherske kirke i England, Den evangelisk-lutherske kirke i Canada og Den lutherske kirke – Missourisynoden deltok med hilsener.

Se video fra bispevielsen her

Misjonsstiftet i Finland het tidligere Lutherstiftelsen, og har tidligere vært et prosti i Missionsprovinsen i Sverige og Finland. Men med tiden har arbeidet i Finland vokst seg ca. dobbelt så stort som Missionsprovisen i Sverige, selv om arbeidet i Sverige offisielt sett er det eldste. For informasjon om arbeidet i Sverige og Finland kan du følge lenkene under:

 

Missionsprovinsen i Sverige
Missionsprovinsen i Sverige – om utviklingen i Finland
Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland
Missionprovinsens i Sverige – om sine internasjonale kontakter

Luthersk stift i Norge konstituert

De fire valgmenighetene og gudstjenestefellesskapene som står under tilsyn av sin biskop Thor Henrik With, har i helgen konstituert seg som luthersk bispedømme i Norge. Det skjedde under et møte i Kautokeino lørdag 20. april, der styrene, diakonene, prestene og biskopen deltok. Stiftet tar navnet Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Vedtaksforsamlingen 20. april 2013 i Kautokeino - Foto Privat
Vedtaksforsamlingen 20. april 2013 i Kautokeino – Foto Privat

Begivenheten ble feiret med en godt besøkt tospråklig samisk-norsk takkegudstjeneste i Kautokeino lutherske kirke, der tolker, diakoner, prester og biskop gjorde tjeneste. Helgen ble avsluttet med kirkelunsj.

–          På mange måter er dette ikke noe nytt, sier styremedlem Ellen Marja Turi Gaup fra Kautokeino i forbindelse med konstitueringen.

–          Vi har hatt kirken vår i nærmere 20 år, og hele tiden har vi hatt Børre Knudsen som biskop, fortsetter hun. – Han er vidt kjent som abortmotstander og forsvarer for det sanne Guds Ord. For ett år siden fikk vi Thor Henrik With som ny biskop.

–          Nå har vi fått på plass lover og regler som et stift bør ha, og som menighetene skal forholde seg til, og det er vi veldig glade og fornøyde med, avslutter Gaup.

Tolken Johan A O Eira, Kautokeino og ordstyrer Odd Arne Sørensen, Tromsø - Foto Privat
Tolken Johan A O Eira, Kautokeino og ordstyrer Odd Arne Sørensen, Tromsø – Foto Privat

–          Med stiftsordningen som nå er vedtatt har fellesskapet mellom våre valgmenigheter og gudstjenestefellesskap funnet en fremtidsrettet form, kommenterer biskop Thor Henrik With.

–          Hos oss skal hele Guds Ord lyde klart og rent som lov og evangelium, fortsetter han. Når vranglæren om homofilt samliv nå vinner terreng i kirken og den menneskefiendtlige loven om selvbestemt abort står ved lag, trengs våre menigheter mer enn noen gang, avslutter With.

Konstitueringen skjer bare uker etter at Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland ble opprettet i Lahti i Finland. Allerede i 2003 ble et selvstendig luthersk stift, Missionsprovinsen i Sverige, opprettet i Sverige.

Ellen Marja Turi Gaup signerer Grunnreglene - Foto Privat
Ellen Marja Turi Gaup signerer Grunnreglene – Foto Privat

Blogg på WordPress.com.

opp ↑