Leve kristent

Du kan også lese åndelige refleksjoner på Oppbyggelig-siden vår.


Leve kristent – en intro til evig liv

Leve i tillit

Livet med Gud har alltid troen som startpunkt. Er tro noe man antar? Nei, troen er tillit. Troen er tillit til Gud, Gud slik Jesus og hans apostler viser oss at Han er. Troen, eller tilliten til Gud, tennes når en hører (eller leser) budskapet fra og om Jesus. Når troen blir til i et menneske, er det ikke noe en har valgt eller prestert selv, men en gave fra Gud. Man kan be Gud om troens gave når man har hørt det gode budskapet om Jesus. Når noen ber slik, vises det at troen begynner, eller fortsetter.

Dåpen gir nytt liv – med Gud

Det er helt avgjørende for et menneske å bli døpt. Dåpen tar et menneske som har tillit til Gud, inn i fellesskapet med Ham og med alle døpte som tror. Den overgangen har et eget, radikalt uttrykk: å bli født på nytt.

Kristen dåp utføres alltid med vann, til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vannet, sammen med Jesu løfte om frelse, skaper et nytt liv hos den som blir døpt. Hos spebarn er tillit ikke en tankeoperasjon, men en grunnleggende reaksjon på et godt nærvær av en annen person. Slik tenker vi oss at også spebarn kan tro, eller fylles av tillit til Gud.

Hos dem som har utviklet evne til å tenke, henger troens tillit og troens tanker sammen. Troens tanker varierer naturlig nok med den evnen til tankearbeid som den enkelte er utrustet med. Det en har fått vite, og det som en forstår, blir en del av troens innhold. Trosinnholdet skal alltid komme fra det som Bibelen lærer den som leser den eller hører fra den.

Nattverden – dyprensing med Jesu kropp og blod

Nattverden hører til når kristne kommer sammen på søndager. Jesus har instruert sine troende: «Gjør dette til minne om meg».

Nattverden gir Jesu offer på korset rett i munnen til den som tar imot nattverdbrød og nattverdvin. Jesu offer på korset renser ut vår synd, nå og i evighet. Derfor trenger en kristen å ta imot nattverden ofte.

Når de kristne – altså den kristne menighet – har nattverd sammen, blir Jesu offer på korset virkelig til stede midt i fellesskapet. Brødet har Jesu kropp med seg, og vinen har Jesu blod med seg – på virkelig. Med nattverden proklamerer menigheten også for all verden at Jesus døde og sto opp for å frelse oss. Og sammen takker de Gud for at han sendte sin Sønn til oss.

Snart kommer:

Trosliv er å følge fotsporene.

Evig liv – kvalitetsliv nå og alltid.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑