Johannes Sørensen 85 år

Johannes Sørensen fyller 85 år 14. juni.

Om noen kan kalles Tromsø Valgmenighets «far» må det være Johannes Sørensen. Selv var han blant dem som ofte reiste til biskop Børre Knudsens gudstjenester i Balsfjord, og mottok retningsbestemmende inntrykk der. Etter hvert modnet tanken fram om egne gudstjenester i Tromsø, knyttet til biskop Børres bispetjeneste. Johannes Sørensen var en drivende kraft i arbeidet med restrukturering av valgmenighetsfellesskapet i Nord-Norge i 2008. Han ledet også valgkomiteens arbeid da biskops Børres etterfølger ble valgt.

Det evangelisk-lutherske stift er dypt takknemlig for Johannes Sørensens tjeneste blant oss. Hans klare tanke og gode formuleringsevne har mange ganger vært av stor betydning. Det gleder oss når vi møter hans varme smil og gode håndtrykk når Tromsø Valgmenighet samles til gudstjeneste.

Det evangelisk-lutherske stift gratulerer Johannes Sørensen med åremålsdagen, og ønsker Guds velsignelse og fred over tiden som kommer.

Luthersk stift i Norge konstituert

De fire valgmenighetene og gudstjenestefellesskapene som står under tilsyn av sin biskop Thor Henrik With, har i helgen konstituert seg som luthersk bispedømme i Norge. Det skjedde under et møte i Kautokeino lørdag 20. april, der styrene, diakonene, prestene og biskopen deltok. Stiftet tar navnet Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Vedtaksforsamlingen 20. april 2013 i Kautokeino - Foto Privat
Vedtaksforsamlingen 20. april 2013 i Kautokeino – Foto Privat

Begivenheten ble feiret med en godt besøkt tospråklig samisk-norsk takkegudstjeneste i Kautokeino lutherske kirke, der tolker, diakoner, prester og biskop gjorde tjeneste. Helgen ble avsluttet med kirkelunsj.

–          På mange måter er dette ikke noe nytt, sier styremedlem Ellen Marja Turi Gaup fra Kautokeino i forbindelse med konstitueringen.

–          Vi har hatt kirken vår i nærmere 20 år, og hele tiden har vi hatt Børre Knudsen som biskop, fortsetter hun. – Han er vidt kjent som abortmotstander og forsvarer for det sanne Guds Ord. For ett år siden fikk vi Thor Henrik With som ny biskop.

–          Nå har vi fått på plass lover og regler som et stift bør ha, og som menighetene skal forholde seg til, og det er vi veldig glade og fornøyde med, avslutter Gaup.

Tolken Johan A O Eira, Kautokeino og ordstyrer Odd Arne Sørensen, Tromsø - Foto Privat
Tolken Johan A O Eira, Kautokeino og ordstyrer Odd Arne Sørensen, Tromsø – Foto Privat

–          Med stiftsordningen som nå er vedtatt har fellesskapet mellom våre valgmenigheter og gudstjenestefellesskap funnet en fremtidsrettet form, kommenterer biskop Thor Henrik With.

–          Hos oss skal hele Guds Ord lyde klart og rent som lov og evangelium, fortsetter han. Når vranglæren om homofilt samliv nå vinner terreng i kirken og den menneskefiendtlige loven om selvbestemt abort står ved lag, trengs våre menigheter mer enn noen gang, avslutter With.

Konstitueringen skjer bare uker etter at Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland ble opprettet i Lahti i Finland. Allerede i 2003 ble et selvstendig luthersk stift, Missionsprovinsen i Sverige, opprettet i Sverige.

Ellen Marja Turi Gaup signerer Grunnreglene - Foto Privat
Ellen Marja Turi Gaup signerer Grunnreglene – Foto Privat

Blogg på WordPress.com.

opp ↑