«Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme»

 «Du blir det du spiser!» hører vi fra mange kanter. Noen bruker ordene for å komme med slankeråd, andre lager reklame for en kokebok eller vil overtale oss til å gå over til en spesiell diett. De har I alle fall ikke mer enn skaperverkets prosesser for øye. Kan spising gi oss mer enn en sterk og sunn kropp?

Det kan det, sier apostelen Paulus. Et helt spesielt brød gir oss mer. Han snakker ikke om grovbrød eller brød av utvalgte kornsorter. Men om «brødet som vi bryter». Det som hører sammen med «begeret som vi velsigner». Hva er det da med dette brødet?

Apostelen stiller et spørsmål som egentlig er overflødig, for alle hans lesere vet svaret: Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme? spør han. Selvfølgelig er det slik, det vet leserne hans. Har vi ikke hørt det i dåpsopplæringen og lært det i bibelundervisningen? «Brødet som vi bryter» er brødet i måltidet som Herren, Jesus, bød oss å spise den kvelden da han ble forrådt. Jesus forklarte hva som var enestående med det brødet, da han sa: «Dette er mitt legeme, som gis for dere». Det er et brød som ved Guds uforklarlige under samtidig er Jesu legeme. Så ubegripelig annerledes er det brødet, at et alminnelig menneske bare må knele ned for å vise sin undring og respekt.

Enhver annen brødbit som vi spiser, konsumerer vi, den blir en del av vår kropp. Men når vi spiser det enestående brødet som er Jesu legeme, skjer faktisk det motsatte av det en skulle tro: brødet konsumerer vi riktig nok, men Jesu legeme, som er i med og under brødet, konsumerer oss. Brødet som vi spiser, så å si smelter hver av oss, og tar oss inn i det som brødet er: Kristi legeme.

Jesu Kristi legeme er en helhet, han er én kropp. Slik er det jo med menneskekroppen: den er en helhet, som ikke kan leve oppdelt. Det brødet som er Kristi kropp, fortsetter å være ett eneste brød, selv om det kommer til oss i enkeltbiter. Når vi spiser av det brødet som konsumerer oss, blir vi også én eneste kropp, selv om hver av oss står på egne ben, eller kneler på egne knær. Spisingen føyer oss sammen i et frelsende under, slik apostelen sier: «Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme».

Dette er det kristne fellesskap i ordenes egentlige mening, dette er «de helliges samfunn», som vi sammen bekjenner høyt og tydelig i gudstjenestene. Det er også sant at vi som tror på Jesus og holder måltid slik han bød oss, har samme tro, kjenner fellesskap i de samme sangene og de samme erfaringene, enten det er motstand, omvendelsens kamp eller bønnens velsignelser. Det kan være godt og rikt, når vi opplever fellesskap oss imellom, og vi skal takke Gud for det.

Men Gud vil knytte oss nærmere sammen enn det, og han vil knytte oss nærmere sammen til seg. Derfor gir han oss del i det ene brød, det som skaper en eneste helhet av millioner av individer. Slik skaper han «de helliges samfunn». I et nærmere kristent fellesskap kan du ikke komme.

Å, for et under, at du som spiser av «brødet som vi bryter», er føyd inn i denne levende helheten: Kristi kropp. «Fordi det ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har del i det ene brød.»

+ Thor Henrik

 

(først bragt i Lys og salt – feb. 2016)

Støtte til homofile

Biskop Thor Henrik With - Foto PrivatNoen mennesker preges av homofilt følelsesliv og seksuell orientering. Arrangementet Sápmi Pride i Karasjok skaper igjen offentlig oppmerksomhet om dem. Alt for ofte har disse medmenneskene våre blitt utsatt for forakt, hånsord og til og med overgrep.  Det skal ikke skje! Det er grunn til å gjenta det vi før har sagt: den som gjør slikt mot andre mennesker, trekker Guds dom ned over seg. En dag skal hver av oss svare for sitt liv, for sine ord og handlinger.

Gud har skapt oss mennesker til enten mann eller kvinne. Vi får ikke velge vårt kjønn, det er gitt oss av Skaperen. Han har også gitt oss veiledning til å leve godt med hverandre, derfor har han bestemt tydelig hvordan vi skal leve ut våre kjønn. Skaperen ser dypere og klarere enn skapningene hva som fører til det gode liv.

Guds Ord sier tydelig at mennesker skal leve seksuelt sammen i livslange ekteskap mellom mann og kvinne. De som lever sammen seksuelt på andre måter, enten de er homo eller hetero, bryter Guds bud. De må vende om til Ham som gjerne vil tilgi alle synder helt og fullt, på samme måte som hver eneste av oss må vende om, vi som uten unntak er syndere. Vi skal alle svare for Guds ansikt for våre liv.

Mange mennesker bærer byrder i følelseslivet. Noen trekkes av dyp personlig orientering i retning mot å bryte Guds forbud mot homofilt samliv. Dette kan til og med oppleves som den eneste muligheten: en har ikke noe valg. Slik kan det bli en av livets tyngste byrder.

Jesus kaller oss til å bære sammen med dem som kjemper for å leve etter Guds bud og veiledning, også når det betyr at de må avholde seg fra viktige sider av livet, og unnvære det som kjennes naturlig og godt. Vi vil helhjertet støtte homofile som kjemper slik! Alle erfarne kristne vet hvor lett det er å snuble og falle.  Derfor er ordene fra Jesus umistelige: Heller ikke jeg fordømmer deg! Og fortsettelsen uomgjengelig: Gå bort, og synd ikke mer.

I vår tid høres sterke stemmer som fører Guds folk vill. Derfor er det påkrevd å være våken og la seg rettlede av Guds ord, selv om «alle andre» mener det motsatte. Biskoper, prester og predikanter som påstår at det ikke er nødvendig å vende om fra homofilt samliv, taler mot Guds ord. Dem skal man ikke høre på, men vende ryggen til, og ikke samles med dem når de preker eller holder gudstjeneste.

Alle kan berøres av ulemper som følger med når man holder fast på Ordet. De må vi alle være villige til å bære. Ulempene er likevel for ingenting å regne mot det nyskapte livet vi får leve, fridd ut av mørket og inn i Guds underfulle lys.

+Thor Henrik

Blogg på WordPress.com.

opp ↑