Under uten like

Det er rett og slett ikke til å begripe, det «under uten like«, at «Gud av himmerike i stallen ligge må», slik vi synger i Brorsons julesalme.

Likevel er det sant, det vi hører i julen, at den evige Guds Sønn tok på seg menneskenatur og ble menneske som vi! Undring og glede fyller sinnet når det gode budskapet forkynnes for oss: Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Så vi skulle bli frelst!

Vi som er Guds kirke, får liv av dette budskapet. Derfor bøyer vi oss i undrende tilbedelse, slik vismennene fra Øst gjorde. Verden som Gud elsker så høyt, får liv av dette budskapet. Derfor bærer vi igjen fram ordet om frelsen i Jesus – Jesus i krybben og Jesus på korset – til evig liv for alle som hører og tror. Det er den store tjenesten som også Det evangelisk-lutherske stift i Norge får ta del i. En ære, for tanken alt for stor!

Ære være Gud!

Guds fred, og en gledelig juletid!

… steg han ned fra himmelen

For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod.

(fra Den nikenske trosbekjennelse)

«Guds enbårne Sønn … steg ned fra himmelen». Ordene går langt ut over det mennesketanker kan fatte. Men slik svarer vi i tro, vi som er Guds kirke, på det velsignede  budskapet som forkynnes for oss og gjeterne på Betlehemsmarken, og males ut i all sin strålende kraft i Johannesevangeliets innledning. Guds enbårne Sønn er blitt én av oss!

«For oss og til vår frelse steg han ned fra himmelen». Sønnen fra evighet tok på seg menneskenatur! Å, for en ære, for oss som er kommet av jord! Men dette, som sprenger våre tankerammer, har og et skinnende mål: Det skjedde «for oss, og til vår frelse». Guds Sønn, født av en kvinne, «ble korsfestet for oss» og «oppsto tredje dag etter Skriftene». Hans soning for oss oppfyller Guds løfte om «å knuse slangens hode».

For oss og til vår frelse! Takk ham, pris ham, juble for ham som steg ned i det lave, for å føre oss tilbake til Gud. Lovsyng ham, for: 

«I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Gledelig jul!

+Thor Henrik
biskop i DelsiN

Blogg på WordPress.com.

opp ↑